Onderwijs &
opvoeding

Kinderen van goed opgeleide ouders die leuk verdienen en een huis in de juiste buurt hebben, staan vanaf hun geboorte al met 1 – 0 voor.

Op de kinderopvang leren ze samenwerken, inlevingsvermogen tonen en zelfstandig zijn. Zaken waarmee minder gefortuneerde leeftijdgenoten pas op de basisschool aan de slag gaan. Peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties, onderwijsinstellingen en organisaties voor jeugdzorg en -welzijn signaleren kansenongelijkheid en het maatschappelijk onrecht dat daaruit voortkomt. In Nederland heeft elk kind recht op onderwijs. Maar hoe eerlijk is een gelijke kans als de startstreep voor iedereen anders ligt? Over deze enĀ  andere uitdagingen – hoe kom je bijvoorbeeld aan bevlogen personeel? – denkt Bourne graag mee.

Werk

Hogeschool van Amsterdam – Urban Education

SCIO Groep

Universiteit van Amsterdam