(Semi-)Overheid

Letterlijk betekent democratie ‘het volk regeert’. Dus moet er draagvlak worden gevonden voor beslissingen waarmee niet bij voorbaat iedereen blij is.

Van de komst van nieuwe vuilcontainers tot het vinden van een locatie voor een windmolenpark. Hoe luister je oprecht naar mensen die – al dan niet onder invloed populistische leiders en social-mediabubbles – sceptisch staan tegenover het wettelijk gezag? Durf je als overheidsinstelling open te zijn, je niet te verschuilen achter een bureaucratische en politieke werkelijkheid maar een oprecht gesprek te voeren met de mensen voor wie je het doet? Hoe win je, kortom, het vertrouwen van de burger (terug)? Over deze en andere uitdagingen denken we graag met je mee.

BOURNE YOG Bidbook
BOURNE Vleuterweide
BOURNE Ministerie VWS CIBG
BOURNE Ministerie VWS Inspectie
BOURNE KB Koninklijke Bibliotheek
BOURNE Emirates Post Group
BOURNE Oasen Drinkwater
BOURNE Haven Amsterdam

Werk

Oasen Drinkwater

Gemeente Rotterdam