Conscious Business Nederland. Business as Unusual

Gemotiveerde mensen, een geïnspireerde sfeer, meerstemmigheid en diversiteit in alle bedrijfsonderdelen, waardevol contact met leveranciers, sollicitanten en concurrenten, betrokken aandeelhouders en een sterker merk. Dat zijn nog maar een paar van de veranderingen die het businessmodel van Conscious Business Nederland (CBN) in een onderneming teweeg kan brengen. CBN is een samenwerkingsverband tussen consultants en gerenommeerde wetenschappelijke instituten als de Erasmus Universiteit, dat zich verbindt aan bedrijven die bewust en betekenisvol willen ondernemen. Bedrijven die zich realiseren dat dat op langere termijn tot meer succes leidt dan koersen op financieel gewin alleen. Omdat zij voelen dat het anders kan. En oprecht willen dat het ook anders gaat.

Omdat Bourne zo’n bedrijf is, heeft CBN ons gevraagd met hen samen te werken aan een passende positionering, een sterk verhaal en een communicatiestrategie. In ruil daarvoor zijn wij preferred partner voor de bedrijven met wie zij werken. Een mooie afspraak en passend bij CBN. Business as unusual.