Kramp: het belang van een goed werkgeversmerk

Samen met HR-specialist Wervingsvisie heeft Bourne nagedacht over de arbeidsmarktcommunicatiestrategie van technische groothandel Kramp. Het is een inspirerende excercitie om ons beider expertises naast elkaar te leggen en het resultaat is bijzonder.

We leverden een plan op dat een logische samenhang aanbrengt tussen de persoonlijkheid en ambities van de organisatie en diens arbeidsmarktcommunicatie. Op basis van input tijdens een strategische sessie met beslissingnemers uit verschillende landen waarin Kramp actief is (‘wat zijn jouw ambities, waar wil je waarde toevoegen en wat vraagt dat van jou als werkgever en van je medewerkers?’), bepaalden we de uitgangspunten voor een passend employer brand en een employer story, die Kramp’s propositie als werkgever bevat. Vervolgens benoemden we wat de consequenties van het employer brand zijn voor de arbeidsmarktcommunicatie, voor de specifieke doelgroepen en hun selectiecriteria, voor de in te zetten kanalen etc. Ten slotte deden we een voorstel voor de structuur en indeling van een internationale recruitment site.