DOB Ecology: Werken aan gezonde ecosystemen

Planten- en diersoorten die uitsterven, ecosystemen die instorten, mensen en hun dorpsgenoten die welvaart en welzijn verliezen omdat ze door de klimaatverandering  hun grond zien verdrogen of overstromen, daardoor oogsten mislopen en honger lijden; de uitdagingen waarvoor de aarde wordt gesteld, zijn enorm.

 

Online magazine GO! is elk kwartaal gewijd aan een urgent thema dat te maken heeft met ecosystemen in Afrika en Latijns-Amerika

Maar er is ook goed nieuws. Over de hele wereld werken mensen, gemeenschappen en organisaties aan positieve verandering – met overgave, moed en actie ter plaatse. Filantropisch fonds DOB Ecology gelooft dat sterke en gezonde ecosystemen essentieel zijn voor leven, welzijn en duurzame ontwikkeling. Het fonds investeert in langlopende projecten in Afrika en Latijns-Amerika. Van mondiale NGO’s tot lokale grassroot-organisaties: DOB Ecology werkt uitsluitend met partijen die naast kennis en ervaring een diepe verbondenheid voelen met het landschap en de mensen die er wonen.

Behalve financiering biedt het fonds zijn partners een uitgebreid kennisnetwerk. Door kennis en expertise bij elkaar te brengen, kunnen de partners van elkaar leren. Innovaties worden getoetst en best practices gedeeld.

Samen met Maarten de Coninck heeft Bourne zich gebogen over de positionering van DOB Ecology en die kort verwoordt in een manifest. Om de mensen van DOB gemakkelijke toegang te geven tot elkaars kennis en ervaring maakten we met Maarten digitaal magazine GO!. Een mooie mix van audio, video en tekst maken van GO! een ervaring die de lezers enthousiast maakt.