De Regenboog Groep: begrip voor kwetsbare Amsterdammers

De Regenboog Groep zet zich al ruim veertig jaar in voor dakloze, verslaafde en andere kwetsbare Amsterdammers. De grote droom van de mensen van De Regenboog is dat de stad een plaats wordt waar ruimte is voor iedereen. Met allerlei projecten, van buurtrestaurants tot nachtopvang,  proberen zij ervoor te zorgen dat niemand buiten de boot valt.

 

Naast de positionering van De Regenboog Groep heeft Bourne meegedacht over het concept en de vormgeving van het donateursmagazine ‘Meeleven’ en over het jaarverslag. Naast het formele gedeelte van cijfers en verantwoording komen zowel in het jaarverslag als het donateursmagazine de mensen achter de cijfers aan het woord. Door mooie fotografie en goed geschreven interviews krijgen de vrijwilligers, de cliënten en de medewerkers van de Regenboog letterlijk en figuurlijk een gezicht.

Fijne opsteker voor Bourne: met het jaarverslag scoorde de Regenboog op het onderdeel  ‘communicatie’ een zogeheten Triple A in de jaarlijkse Transparant Prijs van accountantskantoor PwC.