FRE: Fonds Religieus Erfgoed

Het kerkbezoek in Nederland loopt al jaren terug. Toch staan overal nog kerken en ander religieus vastgoed. Vaak beeldbepalend in een dorp of in het landschap. Welke andere, maatschappelijke, functie kan een kerkgebouw vervullen? Welke partijen hebben daar interesse voor? Hoe realiseer je herbestemming van erfgoed, in dit geval religieus erfgoed? Waarbij je rekening houdt met de vaak sterke emoties die veel mensen daarbij voelen. En ook rekening houdt met de ambities en belangen van investeerders, die maatschappelijk willen beleggen maar ook een gezond rendement verwachten. In het Fonds Religieus Erfgoed hebben COUP en Witteveen+Bos hun kennis en ervaring op dit gebied gebundeld.

Bourne heeft de vaak uiteenlopende verwachtingen en bedoelingen van alle bij FRE betrokkenen verzameld en geanalyseerd. Daarmee is in een aantal levendige, creatieve sessies een krachtig statement verwoord. En verbeeld. Daarmee is FRE in de eerste plaats intern gepositioneerd en heeft het tegelijkertijd een stem en een gezicht gekregen voor alle externe stakeholders.

Logo FRE
Website FRE
Boek FRE